« terug naar overzicht
10 oktober 2017

De volgende fase van de sanering van de Tondelier-site ging van start. We bouwen verder aan een groene toekomst.

Het Tondelier-nieuwbouwproject in Gent is sinds de voorbije jaren constant in opbouw. En terwijl we de Tondelier-wijk bouwen, saneren we ook de grond. Tot eind januari 2018 is er geurhinder mogelijk. Op naar een groenere toekomst.

SANEREN VOOR EEN GROENE TOEKOMST - BIJNA KLAAR!

Sinds kort startte het saneringsteam in de hoek Elsstraat – Filips van Cleeflaan met het verwijderen van de voorlaatste teerkern 102 (zie plannetje).

 

De teer die in de bodem zit, is een historische vervuiling, afkomstig van de voormalige gasfabriek. Deze voorlaatste teerkern bevindt zich het dichtst bij bewoonde huizen en er kan daardoor, tot onze spijt, geurhinder ontstaan.

 

Het is een noodzakelijk kwaad om deze site om te vormen naar het groene Tondelier-park waar iedereen uit de buurt in de toekomst kan genieten.

 

najaarswerken tegen geuroverlast

Bij regenweer en bij winterse temperaturen is de geur minder hinderlijk. Bij warmer weer is de geurhinder groter. Daarom wordt deze teerkern in het najaar en in de winter, tot eind januari 2018, verwijderd. 

 

ovam houdt het in de gaten

De saneringswerken op de Tondelier-site gebeuren volgens de voorschriften voor veiligheid en gezondheid en onder toezicht van een bodemsaneringsdeskundige en OVAM.

 

voorzorgsmaatregelen
We doen er alles aan om de hinder voor de bewoners te beperken! De teer wordt afgegraven en onmiddellijk afgedekt met folie, wat de geurhinder al sterk beperkt. Het saneringsbedrijf voert de vervuilde grond af per boot, om deze elders gespecialiseerd te verwerken.

 

veiligheid eerst!
Een extern preventiekantoor, Mensura, meet de luchtkwaliteit op de werf en in de omgeving. Die continue monitoring beschermt de arbeiders op de werf, maar ook de bewoners in de buurt. De menselijke neus is echter zeer gevoelig voor geur en geurhinder, en deze treedt al op bij heel lage concentraties.

 

onschadelijke geurhinder

De geur van teer is onschadelijk, maar sommige personen kunnen de stank vervelend vinden. 

 

we belonen je geduld

Tondelier Development en het saneringsbedrijf stellen alles in het werk om deze operatie zo snel en veilig mogelijk te laten verlopen en de hinder te beperken. 

 

We danken dan ook alle buurtbewoners voor hun begrip en hun geduld.

 

Contact:

info@tondelier.be

Infopunt (Elsstraat)