Stad Gent

Tondelier komt er dankzij een publiek-private samenwerking tussen de Stad Gent en Tondelier Development nv.

MEER VERBINDING

Het Tondelier-nieuwbouwproject in Gent is het grootste onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot’. ‘Bruggen naar Rabot’ wil de wijken Rabot en Blaisantvest beter verbinden met het centrum en het noorden van Gent.

STADSONTWIKKELING

De Stad Gent investeert hier fors in woonkwaliteit, publieke ruimte, lokale economie en sociale samenhang. En dat trekt op zijn beurt andere investeringen aan.

Aclagro NV

ACLAGRO, EEN GROENE GROEP, GEEN GROENE PRAATJES!

Aclagro maakt deel uit van de Square Group, met ruim 400 geëngageerde medewerkers. De 'groene' draad doorheen de verschillende activiteiten van deze groep is het accent op écht duurzaam ondernemen. Square Group zoekt steeds naar het maximaliseren van de recyclagestromen.

MET EXPERTISE EN ENGAGEMENT!

  • De afvalstromen van de aannemersactiviteiten van Aclagro worden omgezet in secondaire grondstoffen en hergebruikt.
  • Het grondreinigingscentrum (deel van Aclagro) verwerkt de verontreinigde gronden van de bodemsanering.
  • Bij de projectontwikkeling wordt gestreefd naar het hergebruiken van ecologisch of juridische brownfields voor de ontwikkeling van stedelijke projecten.
  • DD Shipping staat in voor het transport per water voor AC Materials en het grondreinigingscentrum.
  • SQ Services staat in voor de ondersteunende dienstverlening aan alle bedrijven van Square Group, van preventie tot IT.