« terug naar overzicht
24 mei 2018

Teerkern 102 op het Tondelier-domein wordt verder verwijderd om de volgende fase van het Tondelier-stadsdeel te verwezenlijken

Door onverwachte omstandigheden dient er verder gewerkt te worden aan teerkern 102 met mogelijke geurhinder. Een vervuilde grond maakt stilaan plaats voor een groene woonplaats.

SANEREN VOOR EEN GROENE TOEKOMST 

Het verwijderen van de voorlaatste teerkern 102 (zie plannetje) in de hoek Elsstraat – Filips van Cleeflaan duurt langer dan verwacht. De werken gaan verder tot begin juni en worden na de zomervakantie voltooid. De teer die in de bodem zit, is een historische vervuiling, afkomstig van de voormalige gasfabriek. Deze voorlaatste teerkern bevindt zich het dichtst bij bewoonde huizen en er kan daardoor, tot onze spijt, geurhinder ontstaan.

 

Het is een noodzakelijk kwaad om deze site om te vormen naar het groene Tondelier-park waar iedereen uit de buurt in de toekomst kan genieten.

onschadelijke geurhinder

Bij warm weer is de geurhinder groter. De geur van teer is onschadelijk. We doen er alles aan om de hinder voor de bewoners te beperken! De teer wordt afgegraven en gestockeerd op de site en afgedekt met folie, wat de geurhinder al sterk beperkt. Als er voldoende volume is, wordt de teer bemonsterd en afgevoerd per boot, om deze elders gespecialiseerd te verwerken.

 

ovam houdt het in de gaten

De saneringswerken op de Tondelier-site gebeuren volgens de voorschriften voor veiligheid en gezondheid en onder toezicht van een bodemsaneringsdeskundige en OVAM.

 

veiligheid eerst!
Men meet de luchtkwaliteit op de werf en in de omgeving. Die  monitoring beschermt de arbeiders op de werf, maar uiteraard ook de bewoners in de buurt. De menselijke neus is echter zeer gevoelig voor geur en geurhinder, en deze treedt al op bij heel lage concentraties.

 

we belonen je geduld

Tondelier Development en het saneringsbedrijf stellen alles in het werk om deze operatie zo snel en veilig mogelijk te laten verlopen en de hinder te beperken. 

 

We danken dan ook alle buurtbewoners voor hun begrip en hun geduld. Dankzij deze werken kan ook fase 2 van start gaan en het nieuwe Tondelier-stadsdeel verder groeien.

 

Vragen? Stuur ze naar info@tondelier.be of spring binnen in het infopunt (Elsstraat).