« terug naar overzicht
23 april 2019

Fase 2 Tondelier: Hinder door saneringswerken teerkern 102 en uitbreken rode Alcatelplaat op Tondelier-domein

Eind september vorig jaar, 2018, werd de Tondelierlaan officieel geopend tijdens het Blaisanvestival. Tijdens de persconferentie werd toen fase 2 van de werken op het Tondelier-domein aangekondigd.
Door de saneren van teerkern 102 (zie plannetje) en het uitbreken van de rode Alcatel-plaat kunnen de omwonenden mogelijk hinder beleven door trillingen, stof of geur tot eind april 2019.
De Alcatel-plaat (zie plannetje nr. 4) zal nog tot eind 2019 verder verwijderd worden. Er wordt een pauze in het uitbreken van de Alcatel-plaat voorzien van eind mei 2019 tot einde bouwverlof 2 augustus 2019.

SANEREN VOOR EEN GROENE TOEKOMST 

Op 8 oktober 2018 startte het saneringsteam op het Tondelier-domein met de afbraak van de historische rode Alcatel-betonplaat (zie nr. 4 op plannetje) op het domein.
Dit brengt jammer genoeg de nodige trillingen, stof en lawaai met zich mee.
Het verwijderen van deze plaat duurt nog tot eind 2019.
Er wordt een pauze ingelast van deze werken van eind mei 2019 tot einde bouwverlof, 2 augustus 2019.

Ook het verwijderen van de voorlaatste teerkern 102 (zie plannetje) in de hoek Elsstraat – Filips van Cleeflaan gaat verder tot eind april 2019 zoals eerder bericht via de nieuwsitems op de Tondelier-website. De teer die in de bodem zit, is een historische vervuiling. Deze is afkomstig van de voormalige gasfabriek. Deze voorlaatste teerkern bevindt zich het dichtst bij bewoonde huizen en er kan daardoor, tot onze spijt, geurhinder ontstaan. Het Tondelier-team doet er alles aan om deze geurhinder te beperken. 

Bij regenweer en bij winterse temperaturen is de geur minder hinderlijk. 
Bij warmer weer is de geurhinder groter. De teer wordt afgegraven en afgedekt met folie, wat de geurhinder al sterk beperkt.
Het saneringsbedrijf voert de vervuilde grond af per boot, om deze elders gespecialiseerd te verwerken

OVAM HOUDT HET IN DE GATEN

De saneringswerken op de Tondelier-site gebeuren volgens de voorschriften voor veiligheid en gezondheid en onder toezicht van een bodemsaneringsdeskundige en OVAM. 
De geur van teer is onschadelijk, maar sommige personen kunnen de stank vervelend vinden.

VEILIGHEID EERST

Men meet de luchtkwaliteit op de werf en in de omgeving. Die  monitoring beschermt de arbeiders op de werf, maar uiteraard ook de bewoners in de buurt. De menselijke neus is echter zeer gevoelig voor geur en geurhinder, en deze treedt al op bij heel lage concentraties.

Tondelier Development en het saneringsbedrijf stellen alles in het werk om deze operatie zo snel en veilig mogelijk te laten verlopen en de hinder te beperken. 

We danken dan ook alle buurtbewoners voor hun begrip en hun geduld. Dankzij deze werken kan ook fase 2 van start gaan en het nieuwe Tondelier-stadsdeel verder groeien.

Vragen of opmerkingen? Stuur ze naar info@tondelier.be of spring binnen in het Tondelier-verkoopkantoor (Gasmeterlaan). Zie openingsuren.