« terug naar overzicht
05 december 2018

'KUNST IN OPDRACHT', CULTUUR IN HET HARTJE VAN HET TONDELIER-NIEUWBOUWPROJECT IN GENT

Datum(s):
start: donderdag 27 april 2017
eind: donderdag 27 april 2017

Op 27 april 2017 vond de vierde workshop plaats in het kader van het pilootproject 'Kunst in Opdracht’ in de Kopergietery Rabot in Gent.

In het kader van de ontwikkeling van het duurzame nieuwbouwproject Tondelier in Gent werden eerder twee verwachtingen vastgelegd:

 

  • Verbindingen leggen tussen de toekomstige en de bestaande (cultureel diverse) buurt.
  • In de periode van ontwikkeling het creëren van zichtbaarheid voor de plek.

 

Tondelier, hier kan je verbinden… kunst, cultuur, natuur

 

'Kunst in opdracht' heeft een bijzonder potentieel, en een bijzondere insteek: ‘Meer dan Object’. Publieke gebouwen of plekken nodigen uit tot actie en reflectie. 


Wonen vlakbij hartje Gent mét cultuur in je achtertuin


Kunst mengt zich met architectuur, stadsvernieuwing en -ontwikkeling, maar ook met landschap of design. Kunst gaat in dialoog met domeinen als toerisme, city marketing, ecologie, erfgoed, infrastructuur, educatie, mobiliteit, werk, zelfontplooiing, de ‘commons’, … En elk van deze domeinen is, zeker vandaag, onderhevig aan sterke maatschappelijke veranderingen. Om in te spelen op die veranderingen is visie, inspiratie, creativiteit en veerkracht nodig.


Het thema van de avond?


Hoe kan een duurzame plaats gevrijwaard worden voor kunst in het Tondelier-nieuwbouwproject in Gent?


Petra Stavast vertelde over haar project voor Tondelier, hoe zij de rol voor de kunstenaar ziet en hoe haar werk ontstaat vanuit de buurt. Ze vertrekt daarbij vanuit de figuur Koen Blieck.


Opiniemaker, schrijver en activist Dyab Abou Jahjah gaf zijn kritische kijk op stadsontwikkeling en gentrificatieprocessen, de rol van de sturende overheid en potenties en valkuilen voor het Tondelier-nieuwbouwproject en het Rabot in Gent.


Architect Lode Vranken, lid van het kunstenaarscollectief Futurefarmers, gaf zijn visie op hoe kunst op lange termijn in stadsontwikkeling geïntegreerd kan worden en kan doorgroeien.


We sloten de avond af met een gesprek onder leiding van moderator Chris Keulemans.

 

Kunst in opdracht levert dus interessante inzichten, maar evenzeer voer voor discussie.

 

Bron: www.kunsten.be