« terug naar overzicht
15 april 2015

Tondelier terug 'proper' voor een groene toekomst

Het industriële verleden van de Tondelier-site heeft zowel zichtbare als onzichtbare sporen nagelaten. Onder de grond zit nu nog een deel historische vervuiling die Tondelier gaat saneren.

Where history meets the future...

We hechten bij Tondelier veel belang aan de geschiedenis van onze site. 

 

Door de industriële activiteiten in de 19e en 20e eeuw bleven er vervuilende stoffen achter in de bodem en het grondwater. Het maakte van Tondelier een brownfieldproject. Een brownfield is een onbenut terrein, doorgaans in een gebied met oude industriële activiteiten, dat geschikt is voor stadsvernieuwing.

 

akkoord voor tondelier, meer groen hier!

De Vlaamse Regering, Tondelier Development en andere partijen, zoals de Stad Gent, sloten over deze site een 'brownfieldconvenant'. Dat akkoord legt van bij het begin de eisen en verwachtingen vast, niet alleen voor de bodemsanering, maar ook voor de herontwikkeling. 

 

bodem geschikt!

In 2000 gingen de eerste bodemonderzoeken van start. Nadien werd het bodemsaneringsproject technisch uitgewerkt. De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) verklaarde het project geschikt voor uitvoering, zodat de bouwwerken mochten beginnen.

 

enig in zijn soort in europa

Stad Gent en Tondelier Development willen van Tondelier een Europees voorbeeldproject maken op vlak van duurzaamheid en woonkwaliteit.

 

Duurzaam anders!

De ontwikkeling van de nieuwe wijk wordt daarom getoetst aan een ‘duurzaamheidsmeter’, die scores bijhoudt op tien criteria, zoals mobiliteit, grondstoffen, producten, energie, water en dergelijke.

 

Na elke bouwfase evalueert de Stad Gent of we nog op koers zitten om aan de afgesproken hoge vereisten te voldoen.

 

Tondelier nieuwbouw in Gent, da's gestructureerde rust tussen water en groen!

 

Bron: OVAM