INTERVIEW: Denis Dujardin over ontmoeting en de kwaliteit van groen

Denis Dujardin ontwierp het Tondelier-park. Hij is reeds 30 jaar gepassioneerd en internationaal gerenommeerd landschapsarchitect en stedenbouwkundige.

Denis is een pur sang ontwerper en analist. Hij werkt onafhankelijk in opdracht van architecten en bouwheren. Heel gevarieerd levert hij ontwerpen op voor grote stadsopdrachten, zoals het grote vernieuwende stationsproject in Mechelen en ook voor kleinschalige stadstuinen.

Kort gezegd, als ik reïncarneer doe ik opnieuw dezelfde job. ’t Is een fantastische job!

Ruimtelijk geaard, overal thuis

Wat drijft Denis? De grondstof waar hij dagelijks mee werkt is ‘ruimte’ en dus werkt hij bijgevolg ook met ‘mensen en filosofie’.

 

Ik werk met natuur en dan kom je steevast tot zeer fundamentele menselijke dingen.

Uit praktische en ecologische redenen verplaatst hij zich vaak met de trein en zijn plooifiets. Om steden beter te ‘voelen’ en zijn oneindige interesse in stadsontwikkelingen 'te laven', fietste hij intussen door heel wat Europese steden.  Denis genoot zijn opleiding in Melle en heeft een zeer grote affiniteit met Gent. Vaak grapt hij dat hij in Gent woont, maar dat zijn huis in Kortrijk staat.

 

Kwaliteit versus kwantiteit

Groen en het ontwerpen van publieke ruimtes vloeit door de aderen van Denis Dujardin. Maar vergis je niet, hij is sceptisch over de romantische visie op natuur. De natuur kan moeilijk, onherbergzaam zijn. 

 

We romantiseren de natuur te veel.

"Architecten bijvoorbeeld zijn vaak té romantisch wat hun visie op groen betreft. De kwaliteit van de publieke ruimte in de stad heeft niks te maken met de hoeveelheid groen. Met meer groen creëer je niet per se een betere publieke ruimte,” argumenteert Denis.

 

Groen is een noodzakelijke representant van de natuur in de stad. Zo wordt de stadsbewoner herinnerd aan de natuur.

"Omgevingspsychologisch is groen in de stad wel een fundamentele must. Reeds sedert de Grieken hebben publieke ruimtes als doel mensen bij elkaar te brengen.”

 

Ont-moeten, ont-haasten

Het eerste woord dat bij Denis opkwam bij het ontwerpen van het Tondelier-park was het woord ‘ontmoeting’. Hoe ontwerp je een ruimte zodat mensen elkaar ontmoeten?

 

Het valt op. Het Tondelier-park wordt een immens grote groene open plek in de stad. Qua schaalgrootte is dat vrij uniek. De padenstructuur van het Tondelier-park bestaat uit rechte lijnen.

 

Denis Dujardin haalde zijn inspiratie bij het eerste echte stadspark dat geopend werd in 1847, het Birkenhead Park in Liverpool. Tijdens de industriële revolutie wou men de illusie scheppen dat de parkbezoekers op het platteland vertoefden. Een stuk platteland werd als het ware de stad ingeduwd. Het ontwerp van het Tondelier-park, sluit aan bij dat eerste initiële model van een stadspark.

 

Teletubbielandschap, glooiend overzichtelijk

De rechte paden zijn shortcuts, heel gemakkelijk en functioneel. De Tondelier-paden mogen dan al recht zijn, het ‘grondlichaam’ van het Tondelier-park wordt wel gekneed. Het park zal een glooiend hoogteverloop kennen.

 

Een Teletubbielandschap! Het is logisch het grondoverschot te verwerken. De ronde losse vormen maakt het Tondelier-park ‘vriendelijk’!

"We creëren zitkuilen, je zal er tegen de zuid- of noordhellingen kunnen liggen. Hierdoor creëren we ook de nodige intimiteit. Het Tondelier-park wordt een overzichtelijk park, zonder struiken. De mooie grote losse bomen bieden beschutting.”

 

Symbolisch recreatief

Denis concentreert zich op het ‘nu’, zo ontwerpt hij ook. Hij gelooft in win-winsituaties, een evenwicht tussen functionaliteit en sculpturaliteit. Midden in het park kunnen bezoekers verzamelen rond een betonnen slenk in de vorm van een bliksemschicht. Deze slenk zal het overtollige water van het park opvangen. Een mooie symboliek.

 

Water is kostbaar. Het water zal zich verzamelen in de slenk en telkens langzaam verdwijnen. Het komt en het gaat. En als de slenk leeg is kunnen de kids erin skaten en spelen. Symbolisch én recreatief!

Primeur in Europa, de tondelier Plug-instroken!

Niet alleen de omvang en het no-nonsense ontwerp van het Tondelier-park zijn uniek. De plug-instroken, langs de toekomstige moderne herenhuizen in het Tondelier-nieuwbouwproject in Gent, zijn een absolute primeur in Europa.

 

“In deze voortuintjes kunnen bewoners zelf tuinieren naar eigen individualiteit. Doen ze het niet, dan doet de stad Gent het."

 

Je krijgt daardoor een zeer divers beeld, dat is zeer participatief. Dat geeft extra expressie aan het project, de expressie van het bewonersprofiel."Een mooi gebaar van de stad Gent. We beseffen dat niet meer. Maar tijdens de extreme omstandigheden van de 2e wereldoorlog werden in de meeste stadsparken groenten gekweekt.”

 

Het Tondelier-park houdt zich op de vlakte

De Tondelier-stadsontwikkeling past in het groter geheel van de totaalaanpak van het Noorden van Gent. Het Tondelier-park is een aparte kamer die logistiek verbonden is met het Rabotpark en het Bloemekespark aan de overkant van het water.

 

“Niks is aangenamer in een stad dan de diversiteit. De parken zullen allemaal verschillend zijn, zo kom je ook van de ene verrassing in de andere. Het Tondelier-stadsontwikkelingsproject verzamelt typologieën van mensen en architectuur, het park wordt een bemiddelaar, een eenvoudig park, no-nonsense en geaard."

 

Dit park zal zich niet opdringen!

Bescheiden gefundeerd

'Ontwerpen is een eliminatieproces', zegt Denis. Hij weerhoudt enkel de interessante zaken. Hij ontwerpt heel vaak samen met de bouwheer. Een ontwerp wordt geboren uit dit moment van de uitwisseling. Een goed park laat de nodige ruimte voor de invulling en de verbeelding van de bezoeker.

 

Terughoudendheid typeert de ontwerpen van Denis. Als expert houdt hij niet van virale stadsontwerpen die het enkel goed doen op foto. Hij ontwerpt keer op keer een ‘belevenis’ zonder de ruimte te overladen.

 

Hou het in de gaten. De komende jaren krijgt het Tondelier-park in Gent steeds meer haar definitieve vorm.

 

APPARTEMENTEN TE KOOP IN GENT? GROEN WONEN, GROEN LEVEN

Wil jij ook genieten al dat groen? Op zoek naar nieuwbouw in Gent? Slenter dan eens door het online woonaanbod van Tondelier in Gent, want daar woon je binnenkort in een park.

 

 

 

 

 

 

« »