INTERVIEW: Primeur! Een buurtsporthal verborgen in de buik van het nieuwe Tondelier-stadsdeel in Gent

Mogelijk las je het eerder al. In de buik van het gebouw Krono, het 2e gebouw van het nieuwbouwproject Tondelier in Gent, wordt er begin 2019 een buurtsporthal geopend. Meteen een primeur voor Gent, een onderdeel van het buurtsportbeleid van Stad Gent.

Elke maand brengt het Tondelier-nieuwbouwproject in Gent het leven op en rond het domein in beeld. Deze keer gaven we het woord aan Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport in Gent, Filip Plets, projectleider bij FARYS|TMVW voor de bouw van deze en andere (buurt)sporthallen en Abdelilah Ettoumi, buurtsportwerker bij vzw Jong in Gent.

 

Een sportieve ontmoetingsplaats

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport over het buurtsportbeleid van Gent

 

“De nieuwe en eerste buurtsporthal in Gent wordt momenteel gebouwd en afgewerkt in het nieuwe stadsdeel Tondelier.

 

Het wordt een sportieve ontmoetingsplaats voor de bewoners van Tondelier en alle buurtbewoners van Rabot en Blaisantvest.

We delen de visie van de Tondelier en geloven dat deze buurtsporthal de bewoners van de buurt kan en zal verbinden. Sport is sociale interactie.

 

De nieuwe buurtsporthal moet een plek worden waar mensen zich thuis voelen, waar ze hun ding kunnen doen. Met het buurtsportbeleid willen we sport meer naar mensen toebrengen. We merkten dat sommige Gentenaars minder participeren omwille van verschillende redenen. Te weinig tijd, sommige jongeren gaan niet actief op zoek naar sport in hun buurt. Met het nieuwe buurtsportbeleid hebben we daar nu een mouw aan gepast.

 

Veel sportinfrastructuur ligt buiten de kernstad van Gent. Je vindt veel sporthallen in een ring rond de stad Gent. In de stad echter veel minder. De stad Gent bouwde de laatste 6 jaar aan een 100-tal outdoor sportpunten in parken en dergelijke: petanquebanen, fitnesstoestellen, loopparcours, installaties voor powertraining."

 

Het gaat telkens over kleine investeringen met een grote winst.

Veel meer dan een plek waar je zweet
“Sport is meer dan een doel. Gezondheid en conditie zijn uiteraard belangrijk, maar sport is vooral ook een sociaal middel, een bindingsmiddel. Sportclubs kunnen een actor worden in een bepaalde buurt. Een buurtsporthal is veel meer dan een plek waar je zweet. Zo kunnen buurtbewoners een ‘sportfamilie’, een netwerk opbouwen.”

 

Alle verschillen vallen weg op het veld
“Er was een noodzaak om in dichtbevolkte wijken meer sportgelegenheid aan te bieden. Door elkaar te ontmoeten tijdens het sporten creëer je verbinding tussen verschillende culturen, verschillende types van mensen.

 

Tijdens het sporten vallen alle verschillen op het veld weg.

Er is één doel in het spel, er zijn vaste regels, iedereen is gelijk op een sportveld. We komen overal aan met onze bagage, behalve op een sportveld. Daar maakt het niet uit welke achtergrond of scholing je achter de kiezen zitten hebt.”

 

1, 2, 3 … buurtsporthallen
“Er zijn momenteel 3 buurtsporthallen in ontwikkelingsfase. Er komt een buurtsporthal op de gedempte Zuiderdokken in een grote school en ook in Ledeberg onder de flyover van de B401 komt er een.

 

De buurtsporthal op het Tondelier-domein is de eerste. Er is vaak weinig grond beschikbaar en dus zijn kleinere buurtsporthallen in hartje Gent het perfecte antwoord om iedereen de kans te geven te sporten.”

 

Buurtsportwerking, van den dorpel naar de sporthal


Om sport echt bij mensen te krijgen is dat echter niet genoeg. Je hebt ook buurtsportwerking nodig om mensen naar die nieuwe infrastructuur te krijgen.

"Vzw Jong, de KAA Gent Foundation en Sportaround vzw hebben heel veel verschillende projecten lopen. Hun medewerkers en vrijwilligers kennen de buurt goed.

 

Een buurtsporthal is belangrijk, het genereert wijkleven. De bewoners kunnen rekenen op een laagdrempelig, buurtaanbod, ook voor privésportclubs beschikbaar. Buurtscholen kunnen er overdag terecht voor hun lessen lichamelijke opvoeding. Sportclubs kunnen er voor hun werking terecht met een buurtgericht en laagdrempelig aanbod. Buurtbewoners kunnen ook zelf, via de sportdienst of via het buurtsportteam van vzw Jong, een veldje reserveren en sporten in de sporthal.

 

Momenteel zitten al heel wat sporten in de pijplijn: basketbal, rolstoelbasketbal, volleybal, badminton, mini- en zaalvoetbal, beweeglessen, parcours, cricket, workouts, …

 

Er zitten ongetwijfeld nog heel wat talenten bij de buurtbewoners, zo zullen de aangeboden sporten nog uitbreiden.”

 

De buurtsporthal van Tondelier, een combi-gebouw
Filip Plets, projectleider bij FARYS|TMVW over de bouw van de buurtsporthal

 

Filip Plets volgt, in opdracht van de stad Gent, de bouw van de buurtsporthal op. Voor FARYS|TMVW zal hij ook instaan voor het beheer van deze sporthal.

“We hebben bijna alle sporthallen in Gent in beheer, een dienstverlening van FARYS|TMVW. We zijn gestart vanuit drinkwatervoorziening en breiden onze diensten uit naar het beheer van sportgebouwen op vraag van o.a. de stad Gent.

 

Ik zorg ervoor dat er aan alle criteria van de Tondelier-buurtsporthal voldaan wordt.

We stellen een ontwerper en aannemer aan. Bij Tondelier liep dat via een PPS-overeenkomst tussen de stad en Tondelier Development. Ik volg alles op zodat alles opgeleverd wordt zoals gevraagd door de Sportdienst.

 

De buurtsporthal op het Tondelier-domein is uniek in zijn soort. De buurtsporthal zit in de buik van het Krono-gebouw en is dus geen losstaand gebouw.

 

Het Krono-gebouw is een combi-gebouw bestaande uit een sporthal en appartementen.

De Tondelier-buurtsporthal kijkt uit op het park en de gashouders. Een gewone traditionele sporthal bestaat uit 3 zaaldelen. Deze buurtsporthal bestaat uit 2 zaaldelen. Alle activiteiten worden ingepland door de sportdienst van Gent in samenwerking met vzw Jong. Zij maken het activiteitenrooster op. Het zal de eerste buurtsporthal in Gent zijn die begin 2019 gebruik genomen wordt.”

 

Een passief-actief gebouw waar je kan verbinden

De Tondelier buurtsporthal is een passiefgebouw. We verbruiken minder energie. Het gebouw wordt extra luchtdicht gemaakt.

"Net als alle woonunits van het Tondelier-nieuwbouwproject in Gent wordt de sporthal ook verwarmd door de restwarmte van EDF Luminus. De sporthal is uitgerust met ledverlichting en luchtgroepen met warmterecuperatie. Alles wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd. De toegangscontrole verloopt met badge, codeklavier of QR-code. Ook de bediening van scheidingswanden en de basketbalgalgen zal zeer gebruiksvriendelijk zijn.

 

Op de eerste verdieping is er een cafetaria. Vanuit deze ruimte kunnen buurtbewoners naar de activiteiten in de buurtsporthal kijken."

 

Ook zo ontstaat er ‘verbinding’.

Een trapezium met een robot in …

“Het grondplan van de Tondelier-buurtsporthal heeft een bijzondere vorm. Een traditionele sporthal is rechthoekig, maar het grondplan hier is een trapezium.

 

De sportzaal is rechthoekig uiteraard, maar alle andere lokalen hebben we in die bijzondere trapeziumvorm gepast. ’t Was wat puzzelen om de hal, de kleedkamers, de scheidsrechterkleedkamer, de sanitaire ruimte, de berging, de vaste tribune, 2 personeelslokalen, … in te tekenen.

 

De hoofdkleur van de sporthal is groen, met een groene sportvloer, zo vloeit de natuurkleur vanuit het Tondelierpark in de sporthal door en omgekeerd.

Een leuk weetje: de Tondelier-buurtsporthal wordt uitgerust met de eerste poetsrobot. ’s Nachts zal hij de sportvloer poetsen met een vaste route.”

Filip Plets volgt alles van A tot Z op tijdens wekelijkse werfvergaderingen. De buurtsporthal aan de Zuiderdokken zit momenteel in ruwbouwfase, de buurtsporthal van Ledeberg zit nog in de ontwerpfase.

 

Abdelilah Ettoumi, buurtsportwerker bij vzw Jong, over buurtsportwerking

 

Vzw Jong, de lijm van de buurt
We ontmoetten Abdelilah, sinds 5 jaar buurtsportwerker bij vzw Jong gevestigd op de Meulesteedsesteenweg 25 in Gent. Samen met 2 collega’s creëert hij contacten tussen mensen via sport in samenwerking met het wijkgezondheidscentrum, het buurtcentrum, scholen, …

 

“Mijn collega’s en ik verhuizen, met de opening van de nieuwe buurtsporthal, naar het Tondelier-domein.

Zo zijn we ook fysiek dicht bij de bewoners van Tondelier, Rabot en Blaisantvest.

 

De buurtbewoners kunnen bij ons terecht voor allerlei vragen over sport, het reserveren van een zaal. Alles zal hier heel laagdrempelig georganiseerd worden.

Vzw Jong is reeds gekend in de wijken Rabot en Blaisantvest. We organiseren beweeglessen voor vrouwen, voetbal voor jongeren, cricket, fietslessen, …

 

Het schema voor de activiteiten in de buurtsporthal is reeds klaar. We voorzien volleybal, badminton, vechtsport, voetbal, parcours, basketbal, sport voor mensen met beperking, beweeglessen, …”

 

‘Outreaching’
“Vzw Jong is de lijm met de buurt en ook als organisator ter plaatse. We gaan actief naar de bevolking toe. Voor veel gezinnen is de drempel om te sporten nog te hoog. Wij voorzien een verzekering en de deelnameprijzen liggen laag. Wij lichten alles mondeling toe. Contact leggen via sport is makkelijk, verschillen vallen weg, …

 

Sport is een middel om mensen bij elkaar te brengen.

70 sporturen worden ingevuld door vzw Jong. De andere uren worden ingevuld door de sportdienst van Gent en privésportclubs. De clubs geven in ruil sportinitiaties aan de lokale bewoners, bijvoorbeeld basketbalclub BBC Falco zal basketinitiaties organiseren in de Tondelier-buurtsporthal."

 

Iedereen sport
"We organiseren ook een project ‘sport na school’. We gaan de kinderen ophalen, brengen ze naar de buurtsporthal, waar hun ouders ze dan ophalen."

 

Abdelilah kent zelf het belang van sport. Hij was zelf 20 jaar topsporter volleybal. Hij speelde voor verschillende clubs. Nu is hij volleybaltrainer.

 

Laat je niet misleiden voor de naam vzw Jong, want we werken ook met volwassenen en senioren. Spring zeker eens binnen na de opening. Sporten is voor iedereen weggelegd.

WORD JIJ DE VOLGENDE TONDELIER?

Wil jij ook genieten al dat groen? Op zoek naar nieuwbouw in Gent? Slenter dan eens door het online woonaanbod van Tondelier in Gent, want daar woon je binnenkort in een park.

 

« »